З
а
р
е
ж
д
а
н
е

Циментови огнеупорни материали

Начало / Приложения / Циментови огнеупорни материали

1. Циментови огнеупорни материали

 

Недмаг е един от малкото производители в света, които могат да произвеждат DBM с чистота, близка до 99%. Повечето доставчици на DBM не достигат чистота, по-голяма от 97%. По-голямата чистота води до по-добри огнеупорни свойства.

С използването на  недМаг 99 вие можете да произвеждате шпинелни тухли от магнезиев оксид за ротационни пещи, които да издържат на най-високи нива на механично, химическо и термично напрежение.

 

 

Чистота на недМаг 99

 

-          високо съдържание на магнезиев оксид

-          ниско съдържание на варовик

-          нулево съдържание на свободен варовик

-          ниско ниво на странични примеси

 

Термичното напрежение може да бъде причинено от местно прегряване, особено в първите зони на зидарията, когато се използват алтернативни горива. Това отслабва микроструктурата на тухлата. Ефектът се намалява, като се използва суровина с висока чистота. НедМаг99 има високо съдържание на магнезиев оксид (98.5% MgO), съчетано с ниско съдържание на силициев оксид (0.12% SiO2) и високо съотношение варовик /силициев двуокис (>4:1). Тъй като не се получават фази на ниско топене, това води до много добра устойчивост на високи температури.

 

Химическото напрежение, създадено от корозия, може да доведе до слаба микроструктура и до напукване на шпинелната тухла от магнезиев оксид. Използването на недМаг 99 прегрят магнезий с високо съдържание на магнезиев оксид (98.5% MgO) и ниско съдържание на варовик (0.74% CaO) ограничава опасността от корозия. Използването на недМаг 99 при шпинелните тухли от магнезиев оксид води до намаляване на напукването в ротационната пещ.

 

Шпинелната тухла от магнезиев оксид недМаг99 не е чувствителна към образуването на фази на калциев алуминат с ниско топене в зидарията на ротационната пещ при производство на клинкер.

Отсъствието на свободен варовик води до високо водоустойчив продукт. И синтерованата, и шпинелната тухла от магнезиев оксид, направени от недМаг 99, имат дълъг период на съхранение.

Но само високото съдържание на MgO не е достатъчно за добри огнеупорни свойства. Върху тях може да повлияе и химичният състав на остатъчните замърсявания. Съставът на недМаг 99 е много подходящ благодарение на високото съотношение варовик/ силициев двуокис и ниското и добре контролирано ниво на бор.

 

Механични напрежения като напр. ерозия могат да доведат до износване на шпинелната тухла от магнезиев оксид. Високото съотношение варовик/силициев двуокис допринася за образуването на високотопими трикалциеви силикати (> 1900.С). Фазите на високо топене увеличават износоустойчивостта на тухлата. Използването на недМаг 99 с високо съдържание на магнезиев оксид и високо съотношение варовик/ силициев двуокис (> 4:1) води до по-малко износване на шпинелната тухла от магнезиев оксид в ротационната пещ.

 

Твърде многото бор в магнезиевия агломерат води до ниски фази на топене с калциев оксид в шпинелната тухла от магнезиев окис. Това прави тухлата по-чувствителна към високи температури. Използването на недМаг 99 с ниско и правилно контролирано ниво на бор (0.01% В2О3) предотвратява създаването на ниски фази на топене в шпинелната тухла от магнезиев оксид.

 

Неблагоприятна микроструктура на суровината може лесно да доведе до слаби места в тухлите за ротационната пещ. По тази причина синтетичният производствен процес на компания „Недмаг индъстриз” създава фина, хомогенна структура на DBM.

 

Микроструктура на недМаг99

 

-          оптимален размер на кристалите: 70 μм

-          много хомогенна микроструктура в резултат на синтетичния процес

-          ниска шупливост и хомогенно разпределение на малките шупли (1-2.м)

-          висока плътност: минимум 3.40 г/см3

 

В ротационната пещ има различни механични напрежения. Това може да породи механични напрежения вътре в шпинелните тухли от магнезиев оксид, които да доведат до напукването им. Оптималният размер на кристалите на недМаг99 (70 μм) увеличава еластичността на тухлата и намалява напукването.

 

НедМаг99 има висока плътност от минимум 3.40 г/см3 и хомогенно разпределение на много ситните шупли. По тази причина шпинелните тухли от магнезиев оксид имат много ниска пропускливост, която ограничава просмукването на газове и алкални продукти. Това им осигурява по-голяма трайност при тежки условия, когато се използват алтернативни горива.

 

В следствие на синтетичния производствен процес „Недмаг” е в състояние да произведе продукти с много плътна структура. Това прави продуктите недМаг99 лесни за боравене в процеса на производство на шпинелните тухли от магнезиев оксид.

 

В резултат на своята структура и характеристики, огнеупорните материали недМаг99 по-добре могат да устояват на големи напрежения от всякакъв вид. Това ги прави идеално подходящи за пещи с алтернативни горива. Използването на недМаг99 в горната и долната преходни зони оптимизира условията на работа на ротационната пещ и увеличава практическата й стойност.

Приложими продукти

Магнезиев Оксид MgO

Магнезиев Оксид MgO

Магнезиев Хлорид (MgCl2)

Магнезиев Хлорид (MgCl2)

Има само един начин да разберете. Доверете ни се !