З
а
р
е
ж
д
а
н
е

Калциев хлорид CaCl2

Начало / Продукти / Калциев хлорид CaCl2
Калциев хлорид CaCl2

Калциев хлорид CaCl2

 

CaCl2tech,CaCl2 feed и CaCl2 food се смята за химикал с най-широк спектър на приложения. Това се дължи на неговите уникални физични и химични свойства. Основните отрасли при които калциевият хлорид на Недмаг намира приложение са следните:

 

-         Хранителната индустрия ( производство на сирена и бира )

-         Пътно поддържане ( против заледяване и вдигане на прах при строителни площадки)

-         Торове и храни за животни

-         Преработка на отпадъчни води

-         Петрол и ГАЗ

 

 

 

Калциев хлорид гранули

 

Калциевият хлорид на Недмаг се предлага на малки гранули, които съдържат по-малко от 0.5 % вода. Нормалната концентрация на CaCl2tech е 96% и е достъпна в опаковки от 25 кг. и биг-бегове от 1 т. CaCl2 feed и CaCl2 food са само в опаковки от 25 кг.

 

Качество и Сертификати

 

Качеството на продуктите на фирма Недмаг CaCl2 feed и CaCl2 food надвишават специфичните изисквания при хранителната индустрия.

 

CaCl2 feed за животинска храна:

 

-         Има минерален произход и като такъв е регистриран в каталог на Европейския съюз за храните

-         Покрива изискванията на Европейската директива 2002/32 за нежелани съставки в животинската храна

 

CaCl2 food за хранителната индустрия:

 

-         EU регулации за хранителни добавки 231/2012 (Е509)

-         Кодекс на хранителните химикали

-         19 JECFA (1975) и 63 JECFA (2004) ( Продукта на фирма Недмаг издържа теста за качество на Калциев хлорид)

 

Калциевият хлорид на Недмаг е регистриран с клас ECHA в рамките на REACH (общоевропейско законодателство за регистрация, оценка и разрешаване на химикали) . Регистрационен номер : 01-2119494219-28-0016

Приложения

Зимно поддържане и снегопочистване

Зимно поддържане и снегопочистване

Хранителни добавки

Хранителни добавки

Контрол на замърсяване

Контрол на замърсяване

Има само един начин да разберете. Доверете ни се !